נייע נומער נומער חסום

צו באקומען א נומער פון די האטליין קול מבשר

ביטע לייגט אריין אייער נאמבער טעלפאן !!!