נייע נומער נומער חסום

דער נומער וואס איהר האט איז חסום

ביטע לייגט אריין אייער נאמבער טעלפאן !!!